วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเซกาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง ดำเนินการผ่าตัด-ทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ณ โรงพยาบาลเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
ผลการดำเนินการ
1. การผ่าตัด-ทำหมัน สุนัข จำนวน 7 ตัว แมว 16 ตัว
2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งหมด 23 ตัว
ณ โรงพยาบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ