ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) บัญชีรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป บัญชีรายชื่อพร้อมรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตามรายละเอียดคลิก..(ไฟล์เอกสารPDF)