รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการช่วยงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา (1 พ.ย. 2561) รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล (14 พ.ย. 2560) รายละเอียด

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (1 พ.ย. 2560)   รายละเอียดประกาศ