แบบรายงานรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

Doc110662