2 มิถุนายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก รายละเอียด