- ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก รายละเอียดประกาศ

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด