BR1

น.สพ.ดร.สมพร  พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ความปรารถนาของคุณเป็นความจริง และขอให้ความกลัวทุกอย่างค่อย ๆ เลือนหายไป
ขอให้นำพาความสำเร็จและความสุขที่คุณปรารถนาในชีวิต ขอให้คุณประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในปี 2018