วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 8 อำเภอ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี
ซึ่งปศุสัตว์ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข 11 ตัว แมว 5 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข 40 ตัว และแมว 30 ตัว พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร ณ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หมู่ที่ ๑ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ