วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.25 น.  นายสมยศ รังษา ปศุสัตว์อำเภอปากคาด ออกเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือของนายนำ เทพสุริย ์ณ หนองยอง ม.4 ต.หนองยอง อ.ปากคาด  กระบือพ่อพันธุ์ 1 ตัว กระบือแม่พันธ์ 24 ตัว กระบือรุ่น/สาวอีกจำนวนหนึ่ง และกระบือเกิดใหม่ 6 ตัว รวมทั้งหมด 78 ตัว  การเยี่ยมครั้งนี้ได้พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรด้วย